Trình giả lập không phản hồi

Câu hỏi thường gặp
Vấn đề tìm kiếm
Trang chủ / Cài đặt khác thường / Trình giả lập không phản hồi
Ghi chú cài đặt
Cài đặt khác thường
Cách khởi động VT
Cài đặt Ứng dụng
Internet
Vận hành
Công năng
Trò chơi / Ứng dụng
Cái khác
Trình giả lập không phản hồi
Thời gian cập nhật mới nhất:2021-07-20

Nếu màn hình của bạn bị kẹt và nhắc bạn "Trình phát ứng dụng MuMu đã ngừng hoạt động" sau khi khởi động trình giả lập, chúng tôi khuyên bạn nên:

Vào "Windows Security" → "Update and Security" → "Windows Security" → "Firewall & network protection" → tắt bức tường lửa trong cả ba tab.

Sau đó, vào thư mục cài đặt, chạy ...\EmulatorShell\networkReset.bat, và khởi động lại trình giả lập.

Trình giả lập không phản hồi 1

Trình giả lập không phản hồi 2

Trình giả lập không phản hồi 3

Trình giả lập không phản hồi 4

Trình giả lập không phản hồi 5

Trình giả lập không phản hồi 6

Trình giả lập không phản hồi 7

Xem thêm danh sách câu hỏi thường gặp để được trợ giúp thêm > https://www.mumuglobal.com/vi/faq/index.html

Từ khóa :

—  Bài viết này hữu ích không  —

 người trong số  người cảm thấy hữu ích

img

Perdón, no encontró problema coincidente,
prueba con otra palabra clave.

Bạn có thể:
1. Liên hệ với CSKH trực tuyến của Facebook để phản hồi vấn đề: MuMu Player.
2. Vào máy chủ discord, tư vấn CSKH: MuMu Player.
3. Gửi email phản hồi tới: support@mumuglobal.com
đang nạp ...