Làm sao trong khi trình giả lập bị kẹt ở 60%?

Câu hỏi thường gặp
Vấn đề tìm kiếm
Trang chủ / Cài đặt khác thường / Làm sao trong khi trình giả lập bị kẹt ở 60%?
Ghi chú cài đặt
Cài đặt khác thường
Cách khởi động VT
Cài đặt Ứng dụng
Internet
Vận hành
Công năng
Trò chơi / Ứng dụng
Cái khác
Làm sao trong khi trình giả lập bị kẹt ở 60%?
Thời gian cập nhật mới nhất:2022-08-24

Một số người dùng có thể gặp trường hợp bị kẹt  60% trong khi khởi động giả lập khi sử dụng giả lập MuMu, người dùng gặp trường hợp này có thể tham khảo các bước sau:

Bước đầu tiên: Kiểm tra xem phần mềm chống vi-rút được cài đặt trong máy tính có chặn quá trình của trình giả lập hay không , các quy trình như NemuDrv hoặc trình giả lập NetEase MuMu ;

Bước thứ hai: Bỏ chặn quá trình giả lập bị chặn, sau khi cho phép nó chạy, hãy khởi động lại trình giả lập và thử;

Bước thứ ba: Nếu sau khi bước thứ hai hoàn thành, khởi động lại trình giả lập vẫn bị kẹt ở 60%,có thể gỡ cài đặt phần mềm chống vi-rút, hãy thử cài đặt lại trình giả lập.

Từ khóa :

—  Bài viết này hữu ích không  —

 người trong số  người cảm thấy hữu ích

img

Perdón, no encontró problema coincidente,
prueba con otra palabra clave.

Bạn có thể:
1. Liên hệ với CSKH trực tuyến của Facebook để phản hồi vấn đề: MuMu Player.
2. Vào máy chủ discord, tư vấn CSKH: MuMu Player.
3. Gửi email phản hồi tới: support@mumuglobal.com
đang nạp ...