Vấn đề mạng đã được sửa chữa bật lên liên tục

Câu hỏi thường gặp
Vấn đề tìm kiếm
Trang chủ / Internet / Vấn đề mạng đã được sửa chữa bật lên liên tục
Ghi chú cài đặt
Cài đặt khác thường
Cách khởi động VT
Cài đặt Ứng dụng
Internet
Vận hành
Công năng
Trò chơi / Ứng dụng
Cái khác
Vấn đề mạng đã được sửa chữa bật lên liên tục
Thời gian cập nhật mới nhất:2021-07-20

Nếu bạn gặp trình giả lập liên tục xuất hiện "Vấn đề mạng đã được sửa chữa, khởi động lại MuMu App Player (Network problem has been repaired, restart MuMu App Player)", vui lòng tham khảo các bước sau để xử lý:

Bước 1: Nhấp vào để theo giải pháp “MuMu khởi động dừng ở mức 99%”

Bước 2: Nếu máy tính của bạn là ASUS, nó có thể do máy chủ dịch vụ mạng (liveservice server) ASUS buộc phải chiếm cổng. Bạn có thể thử tắt dịch vụ rog live.

Nhấn "WinKey + R" để mở "Run"

Vấn đề mạng đã được sửa chữa bật lên liên tục 1

Gõ "msconfig", sau đó nhấn OK.

Vấn đề mạng đã được sửa chữa bật lên liên tục 2

Chuyển đến tab "starup"

Vấn đề mạng đã được sửa chữa bật lên liên tục 3

Mở trình quản lý tác vụ (task manager).

Vấn đề mạng đã được sửa chữa bật lên liên tục 4

Tắt “ASUS Live Update Application" và khởi động lại Windows

Vấn đề mạng đã được sửa chữa bật lên liên tục 5

Xem thêm danh sách câu hỏi thường gặp để được trợ giúp thêm > https://www.mumuglobal.com/vi/faq/index.html

Từ khóa :

—  Bài viết này hữu ích không  —

 người trong số  người cảm thấy hữu ích

img

Perdón, no encontró problema coincidente,
prueba con otra palabra clave.

Bạn có thể:
1. Liên hệ với CSKH trực tuyến của Facebook để phản hồi vấn đề: MuMu Player.
2. Vào máy chủ discord, tư vấn CSKH: MuMu Player.
3. Gửi email phản hồi tới: support@mumuglobal.com
đang nạp ...

Kiểu bo mạch chủ máy tính của bạn:

Trang này là hướng dẫn kích hoạt VT cho bo mạch chủ này.

Nếu hoạt động thực tế của bạn không khớp với hướng dẫn, vui lòng tìm kiếm hướng dẫn cài đặt tương ứng cho bo mạch chủ hoặc tham khảo dịch vụ khách hàng.