Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi

Câu hỏi thường gặp
Vấn đề tìm kiếm
Trang chủ / Ghi chú cài đặt / Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi
Ghi chú cài đặt
Cài đặt khác thường
Cách khởi động VT
Cài đặt Ứng dụng
Internet
Vận hành
Công năng
Trò chơi / Ứng dụng
Cái khác
Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi
Thời gian cập nhật mới nhất:2021-07-18

Tắt Hyper-v

Vào "Control Panel" → "Programs" → "Turn Windows features on or off" → Bỏ chọn hộp kiểm ở "Hyper-V" phía trước. ( Bỏ chọn hộp kiểm ở "Windows Sandbox", "Windows Hypervisor Platform", "Virtual Machine Platform" phía trước (nếu có) cũng được).

Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi 1

Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi 2

Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi 3

Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi 4

Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi 5

Cách tắt cô lập lõi (core isolation)

Vào "Windows Security" - "Device Security" – Nhấp "Core Isolation Details" – Tắt "Memory integrity" – Nhấp AC YES Button

Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi 6

Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi 7

Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi 8

Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi 9

Xem thêm danh sách câu hỏi thường gặp để được trợ giúp thêm > https://www.mumuglobal.com/vi/faq/index.html

Từ khóa :

—  Bài viết này hữu ích không  —

 người trong số  người cảm thấy hữu ích

img

Perdón, no encontró problema coincidente,
prueba con otra palabra clave.

Bạn có thể:
1. Liên hệ với CSKH trực tuyến của Facebook để phản hồi vấn đề: MuMu Player.
2. Vào máy chủ discord, tư vấn CSKH: MuMu Player.
3. Gửi email phản hồi tới: support@mumuglobal.com
đang nạp ...