giotmauvang電腦版下載_電腦玩giotmauvang_MuMu安卓模擬器

游戏图标

giotmauvang-電腦版

醫療

最新更新: 2021年09月14日 |下載次數: 0次
安裝指南
 • 安裝教學
 • 模擬器功能
 • 1
  下載MuMu模擬器到電腦上
 • 2
  運行MuMu模拟器及登入谷歌账号,即可連接Play商店
 • 3
  在App Center搜尋欄輸入並搜尋giotmauvang
 • 4
  完成Google登入(如果您跳過了步驟2),以安裝giotmauvang
 • 5
  安裝完成後,點擊 giotmauvang 圖示來啟動遊戲
 • 6
  使用MuMu在電腦上體驗giotmauvang 吧!

MuMu App Player是一款免費的PC軟件,通过模擬Android設備,在PC上運行各種手機遊戲和應用程序,具備操作流暢,高清畫面,高幀率及高穩定性等特性,卓越的性能讓MuMu模擬器即便在低配置的電腦上也可以運行熱門的手機遊戲

遊戲簡介
Dành cho người có nhu cầu hiến máu tình nguyện có thể đăng ký hiến máu và tham gia hiến máu dễ dàng hơn; quản lý lịch sử hiến máu và chất lượng máu của người hiến.

ĐĂNG KÝ HIẾN MÁU

Người hiến máu có thể dễ dàng theo dõi thời gian và địa điểm tổ chức hiến máu, đồng thời biết được các thông tin liên quan như nhóm máu đang cần được hiến, số lượng máu cần hiến,... để thuận lợi trong việc lựa chọn hiến máu.

Đăng ký hiến máu trực tuyến giúp giảm thời gian đăng ký hiến máu trực tiếp tại điểm hiến máu.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

Sau khi hiến máu, người hiến máu tình nguyện có thể tham gia đánh giá và nhận xét về quá trình hoặc địa điểm tổ chức hiến máu. Đánh giá chất lượng giúp địa điểm tổ chức hiến máu tổ chức những đợt hiến máu khác chu đáo hơn nhằm phục vụ cho tình nguyện viên.

LỊCH SỬ HIẾN MÁU

Người hiến có thể theo dõi được lịch sử hiến máu của bản thân.
视频展示图
视频展示图
视频展示图
视频展示图
视频展示图