Cách để cài đặt DirectX 11​​

<< Trang chủ
Cách để cài đặt DirectX 11
Thời gian cập nhật mới nhất:2021-07-19

Truy cập trang chính thức của Microsoft, sau đó tải xuống và cài đặt thiết lập với ngôn ngữ ưa thích của bạn.

Cách để cải đặt DirectX 11 1

Cách để cải đặt DirectX 11 2

Xem thêm danh sách câu hỏi thường gặp để được trợ giúp thêm > https://www.mumuglobal.com/vi/faq/index.html

Từ khóa: