Cửa hàng Google Play nhắc rằng thiết bị của bạn không hỗ trợ trò chơi

Cửa hàng Google Play nhắc rằng thiết bị của bạn không hỗ trợ trò chơi

Khi bạn tìm thấy trò chơi trong cửa hàng Google Play, Google sẽ nhắc "Thiết bị không được hỗ trợ" và bạn không thể tải xuống trò chơi.

Tình huống 1: Trò chơi có thể yêu cầu phiên bản 64 bit và MuMu của bạn là 32 bit. Cố gắng cài đặt trình giả lập 64-bit. >> Xem nhật ký cập nhật

Tình huống 2: Trò chơi yêu cầu hệ điều hành Android 7 và tạm thời MuMu chỉ hỗ trợ hệ điều hành Android 6. Chúng tôi sẽ tối ưu hóa sản phẩm sớm nhất có thể và cải thiện phiên bản hệ thống Android. Bạn cũng có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến qua Facebook và cho chúng tôi biết trò chơi bạn muốn chơi.

Xem thêm danh sách câu hỏi thường gặp để được trợ giúp thêm > https://www.mumuglobal.com/vi/faq/index.html

Gợi ý
Khác
Mới
Khác