MuMuPlaye - Trình giả lập Android siêu nhanh cho PC, hỗ trợ hoàn hảo cho Free Fire

Tất cả Tin tức Thông cáo Hoạt động
16/07/2021

Network environment error hiển thị ở góc trên bên phải của trình giả lập

Nếu dấu chấm than màu đỏ bật lên ở góc trên bên phải của giao diện trình giả lập, nhắc "Lỗi môi trường mạng (Network environment error) ", hãy làm theo các bước bên dưới:

 

Bước 1: Kiểm tra môi trường mạng của máy tính bạn

Đảm bảo rằng PC của bạn có thể truy cập Internet bình thường.

Quan trọng!!! Đảm bảo rằng môi trường mạng hiện tại của bạn (đặc biệt là viên trường / công ty) không cấm trình giả lập / trò chơi.

Nếu bạn đang truy cập Internet qua WiFi, hãy thử chuyển sang kết nối mạng có dây.

Hãy thử sửa đổi DNS mạng thành 8.8.8.8 và khởi động lại, nếu vấn đề vẫn tiếp xuất hiện, hãy đổi DNS thành 8.8.4.4 và khởi động lại.>> Cách để sửa đổi DNS

 

Bước 2: Kiểm tra và điều chỉnh cài đặt mạng của trình giả lập

1. Đảm bảo rằng trình giả lập không chạy ở "Chế độ trên máy bay". Từ góc dưới bên phải của trang chủ trình giả lập, nhấp vào “Cài đặt” “Mạng không dây và mạng” “Thêm”.

"Network environment error" hiển thị ở góc trên bên phải của trình giả lập 1

2. Đảm bảo rằng VT đã được bật. >> Cách để bật VT

3. Điều chỉnh cài đặt mạng của trình giả lập

1) Đến trang chủ của trình giả lập Nhấp vào “Cài đặt” “Mạng không dây và mạng” tìm “Wi-fi”.

"Network environment error" hiển thị ở góc trên bên phải của trình giả lập 2

2) Nhấn và giữ tên WiFi, sau đó chọn “Sửa đổi mạng”

"Network environment error" hiển thị ở góc trên bên phải của trình giả lập 3

3) Chọn “Tĩnh” dưới “Cài đặt IP”, sau đó sửa đổi mạng như thể hiện trong hình bên dưới và lưu

"Network environment error" hiển thị ở góc trên bên phải của trình giả lập 4

"Network environment error" hiển thị ở góc trên bên phải của trình giả lập 5

Xem thêm danh sách câu hỏi thường gặp để được trợ giúp thêm > https://www.mumuglobal.com/vi/faq/index.html

HOT GAMES

Xu Hướng Nhiều hơn >
Gợi ý Nhiều hơn >