Bật VT trong PC DELL

16/07/2021

Bật VT trong PC DELL

Khởi động lại PC và truy cập BIOS:

Ngay sau khi màn hình bật, nhấn liên tục "F2(phổ biến nhất) / F1/F12/Delete key để truy cập BIOS.

(Mẫu cũ: CTRL + ALT + ENTER hoặc Delete hoặc Fn + ESC hoặc Fn + F1)

Ghi chú: (Nên làm thế nào nếu tôi không vào được BIOS vì khởi động quá nhanh?)

Bật VT trong PC DELL 1

Tìm được cài đặt và bật VT:

Tình huống 1: Vào BIOS SETUP → Nhấp "Virtualization Support" → "Virtualization", Chọn "Enabled" → Nhấn F10 để lưu cài đặt và thoát.

Bật VT trong PC DELL 2

Bật VT trong PC DELL 3

Tình huống 2: Trong tab "Configuration", nhấp " Virtualization " →Thay đổi "Disabled" đến "Enabled" → Nhấn F10 để lưu cài đặt và thoát.

Bật VT trong PC DELL 4

Tình huống 3: Trong tab "Advanced", nhấp “Intel Virtual Technology” →Thay đổi "Disabled" đến "Enabled" → Nhấn F10 để lưu cài đặt và thoát.

Bật VT trong PC DELL 5

Ghi chú: Các mẫu bo mạch chủ khác nhau có thể sử dụng các tên khác nhau cho thuật ngữ VT, một số tên phổ biến bao gồm:

Intel(R) Virtualization Technology", "Virtual", "Virtualization", "VT-X", and "SVM".

Xem thêm danh sách câu hỏi thường gặp để được trợ giúp thêm >

https://www.mumuglobal.com/vi/faq/index.html

HOT GAMES

Xu Hướng Nhiều hơn >
Gợi ý Nhiều hơn >