Cách giải quyết tải xuống không thành công: vấn đề về môi trường

09/07/2021

Cách giải quyết tải xuống không thành công: vấn đề về môi trường

Cách giải quyết tải xuống không thành công: vấn đề về môi trường 1

Khi bạn tải xuống trình giả lập, bạn gặp phải "Lỗi tải xuống: vấn đề môi trường", vui lòng tham khảo hướng dẫn sau để giải quyết vấn đề:

Phương pháp 1 (đề nghị)

Trình cài đặt ngoại tuyến (đối với mạng tải xuống lỗi)

>Download 32-bit version< 

>Download 64-bit version< 

 

Phương pháp 2

1. Nhấn phím Windows và R trên bàn phím của bạn cùng một lúc. Nhập sysdm.cpl vào trường nhập liệu và nhấn Enter hoặc nhấn Ok.

Cách giải quyết tải xuống không thành công: vấn đề về môi trường 2

2. Trong cửa sổ mới mở ra, nhấp vào tab Advanced (Nâng cao) và sau đó nhấp vào nút Environment Variables (Biến môi trường) ở dưới cùng bên phải của cửa sổ.

Cách giải quyết tải xuống không thành công: vấn đề về môi trường 3

3. Sau khi sao chép số TEMP, nhấp đúp vào TMP, dán số TEMP đã sao chép và lưu nó. Đảm bảo rằng hai số là giống nhau.

Cách giải quyết tải xuống không thành công: vấn đề về môi trường 4

Cách giải quyết tải xuống không thành công: vấn đề về môi trường 5  Tham khảo dịch vụ khách hàng trực tuyến qua Messenger để được hỗ trợ thêm

Xem thêm danh sách câu hỏi thường gặp để được trợ giúp thêm > https://www.mumuglobal.com/vi/faq/index.html

HOT GAMES

Xu Hướng Nhiều hơn >
Gợi ý Nhiều hơn >